1612 София, ул. Юнак 11-13, ет. 2

02/ 419 1 419

Услуги

Сисизар предлага пълен пакет услуги, свързани със счетоводната отчетност и данъчното третиране на юридически и физически лица. Ние прилагаме индивидуален подход, като обобщаваме и разбираме, а не само обработваме информацията, с която работим. Нашите експерти са ангажирани в дефинирането на нуждите и изискванията на нашите клиенти, като по този начин гарантират ефективна и директна комуникация, свързана с нашите услуги.

Отдаденият на отлично изпълнение екип се фокусира основно в постигането на максимална гъвкавост по отношение на изискванията и очакванията на нашите клиенти, като в същото време се съхраняват сроковете и усилията.

Защо нас?

 • Ние събираме всички месечни документи от Вашият офис
 • Ние събираме Вашите банкови извлечения от обслужващият банков клон
 • Ние подаваме цялата информация и документи до Националната Агенция по Приходите по електронен път
 • Ние изготвяме Вашите платежни нареждания онлайн
 • Ние изготвяме и изпращаме Вашите фактури от Ваше име
 • Ние следим Вашите вземания
 • Ние следим за липсващи фактури и документи, с цел по–добра отчетност
 • Ние Ви предоставяме актуална информация относно важни промени в законодателството
 • Ние гарантираме, че Вашите отчети и доклади са точни
 • Ние планираме и намаляваме Вашите данъци, като използваме подходящите вратички в действащото законодателство
 • Ние винаги отговаряме навременно на Вашите запитвания
 • Ние винаги се грижим за успеха на Вашата дейност
 • Ние Ви консултираме във връзка с отношенията Ви с финансови институции, инвестиционно управление и други финансови въпроси