1612 София, ул. Юнак 11-13, ет. 2

02/ 419 1 419

Често задавани въпроси

Как да получа оферта за счетоводни услуги?

Независимо дали имате нужда от абонаметно счетоводно обслужване, еднократна услуга или консултация, не се колебайте да попълните някоя от нашите форми за цени. Ние ще се свържем с Вас при първа възможност за да уточним Вашите текущи нужди и ще Ви предоставим нашата оферта.

Как се изчисляват цените за счетоводно обслужване?

Нашите цени са базирани на очакваното ниво на заетост, описано от Вас. Също така определянето на цената зависи от икономическата дейност на компанията, която представлявате, обемът на документооборота, броят и видът на осигуряваните лица и др., изразени в счетоводни операции и необходимото време за изпълнение. Когато описаното от Вас се различава от нашата първоначална оценка, цените ще бъдат преизчислени съобразно.

Начини и срокове за плащане?

Заплащането на услугите предоставяни от Сисизар става по банков път. Месечните абонеметни такси се заплащат до 10 – то число на текущият месец, а тези за еднократни и годишни услуги, според договорените условия.

Кога и защо се преизчисляват абонаметните цени?

Преизчисляването на цените за счетоводно обслужване се прави поради увеличение на документоборота, броят на осигурените лица и други фактори, които оказват влияние върху заетостта и времето за изпълнение на предоставяните от нас услуги. Преизчислението на абонаментните цени става само чрез взаимно писмено съгласие между двете страни, с едномесечно предизвестие.

Какви договори използваме?

Договорите за счетоводни услуги са различни за всеки тип услуга. За абонаменти услуги се използва срочен договор със срок на действие от една година. Продължението на този период става само чрез допълнително споразумение или нов договор подписан между двете страни. При еднократни или годишни услуги, използваме еднократни услуги със стриктно описани здължения.

Ако не намирате отговора на вашия въпрос тук, винаги може да се свържете с нас.