1612 София, ул. Юнак 11-13, ет. 2

02/ 419 1 419

Клиенти

По-голямата част от нашите клиенти са частни дружества, сдружения или еднолични търговци. Нашите експертни познания посрещат всички въпроси, пред които са изправени малките и средни предприятия. Също така оказваме подкрепа на други структури, като обслужваме и организации с нестопанска цел, като фондации, неправителствени организации и други.

Не всички от нашите клиенти обаче са във бизнеса. Ние консултираме и обслужваме и физически лица във връзка с лични данъчни въпроси, осчетоводяване на приходи от наеми и други, за да им помогнем да постигнат своите лични финансови цели.

Сферите на бизнеса, които обслужваме, са:

 • Архитекти и геодезисти
 • Образователни организации
 • Лекари
 • Агенции за недвижими имоти и инвеститори в имоти
 • Вносители и износители
 • Консултанти и доставчици в областта на информационните технологии и Интернет
 • Промишлени производители
 • Музикална и развлекателна индустрия
 • Професионални консултанти
 • Агенции за подбор на персонал
 • Ресторанти
 • Адвокати и посредници
 • Пътнически и туристически агенции
 • Търговци на едро и дребно

В случай, че Вашата организация не е измежду горепосочените, моля не се колебайте да се свържете с нас.